Copyright en cookiebeleid

Copyright

Deze website is gecreëerd door en wordt onderhouden door Calily. Alle teksten, audio en beeldmateriaal en de wijze waarop deze op de site worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens (tekst, audio en beeldmateriaal) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Calily. 

Wat mag wel? Uiteraard mag alle content van deze website wel voor privédoeleinden gebruikt worden (in huiselijke kring). Ook voor educatieve doeleinden mag alle content gebruikt worden, zoals op scholen en kinderopvanglocaties.

Cookiebeleid

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. We gebruiken twee soorten cookies.

Ten eerste de noodzakelijke cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast zijn er analytische cookies, die geanonimiseerd gegevens verzamelen over het gebruik van onze website. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je ook afmelden voor cookies van alle websites door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Als je deze cookies in je browser uitzet, kun je niet meer van alle functionaliteiten van Calily gebruik maken. Het kan daardoor gebeuren dat de beleving van deze site tegenvalt.